Bác Hồ trả lời phỏng vấn truyền hình Pháp

0
786

Phỏng vấn chủ tịch Hồ Chí Minh – Tháng 6/1964. Nguồn clip: Viện lưu trữ quốc gia Pháp INA.