Google search engine
Trang chủ Đất đai - Môi trường Bồi thường tái định cư

Bồi thường tái định cư

Pháp luật về bồi thường tái định cư là những quy định được đặt ra trong trình Nhà nước thu hồi lại quyền sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân trong xã hội