[DỊCH VỤ] ĐÀO TẠO ÁP DỤNG PHÁP LUẬT

0
1002
Với những nghiên cứu chuyên sâu về pháp luật, Chúng tôi luôn có sẵn trong tay những khóa đào tạo riêng biệt, chuyên nghiệp và mang đặc thù của công ty.

Nhân sự là nền tảng trường tồn và thịnh vượng của doanh nghiệp. Hệ thống quản trị nhân sự cũng giống như hệ xương khớp và mạch máu để cơ thể sống và dẫn máu đi nuôi sống cơ thể. Có được Hệ thống quản trị nhân sự hiệu quả là có được nền tảng vững chắc để doanh nghiệp có được thành công dựa trên thành công của tập thể nhân viên trong doanh nghiệp.
Sử dụng các khóa “đào tạo pháp luật” của chúng tôi sẽ giúp quý khách hàng tìm được những nội dung pháp lý quan trọng, liên hệ mất thiết đến hoạt động kinh doanh sản xuất của Doanh nghiệp, các bộ phận phòng ban hay nhân sự chuyên môn.
Chương trình đào tạo của chúng tôi được xây dựng trên sự tổng kết, đúc rút kinh nghiệm của quá trình hành nghề luật sư, tham gia tố tụng và tư vấn hoạt động cho các đối tác doanh nghiệp.
Và hơn hết, chúng tôi chắc chắn rằng đã các khóa đào tạo cũng được căn cứ trên nhu cầu, bối cảnh thực thi và khả năng hiện thực của riêng từng doanh nghiệp, và được định hướng bởi kết quả mong đợi từ chủ doanh nghiệp.
Các dịch vụ đào tạo Chúng tôi có thể cung cấp:
1. Pháp luật về nội quy, kỷ luật và tranh chấp lao động
2. Pháp luật về quản trị Doanh nghiệp theo luật Doanh nghiệp
3. Kỹ năng xây dựng hệ thống chính sách, quy trình quản trị nhân sự theo quy định của pháp luật.
4. Kỹ năng phân tích, xây dựng và đàm phán hợp đồng.
5. Pháp luật về tổ chức đấu thầu.
6. Pháp luật về đầu tư
7. Pháp luật chung về lao động
8. Pháp luật về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu bất động sản của Doanh nghiệp.
9. Pháp luật về thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và các chế độ bồi thường hỗ trợ.
10. Pháp luật về một số lĩnh vực kinh doanh chuyên biệt: Kinh doanh Gas, kinh doanh Taixi, Nhà hàng – khách sạn,
Các hình thức vận dụng: đào tạo, huấn luyện, cố vấn (mentoring), tư vấn, cung cấp chuyên gia làm part time hoặc full time theo dự án.
Google search engine

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.