GIỚI THIỆU

LUATSUTRE.COM

Là trang thông tin cá nhân chia sẻ các quan điểm, góc nhìn, tư duy cá nhân về các nội dung/vấn đề/vụ/việc có liên quan đến pháp luật/nghề luật sư và người luật sư.

Trang cũng là nơi để giới thiệu, quảng bá và tiếp thị những dịch vụ pháp lý có thể cung ứng đến bạn đọc của trang.

ĐỐI TƯỢNG ĐỌC HƯỚNG TỚI

Đối tượng đọc phù hợp của trang là những cá nhân có nhu cầu tìm hiểu, nắm bắt những quy định của  pháp luật, những kinh nghiệm hành nghề luật sư mà người điều hành có được và chia sẻ công khai trên trang thông tin.

Người điều hành trân trọng những ý kiến đóng góp, phản biện tích cự, với tinh thần xây dựng, đôi bên cùng có lợi trong việc khám phá và nâng cao kiến thức về pháp luật, nghề, người luật sư.

Tôi không hoan nghênh những cá nhân tham gia ý kiến với tinh thần chỉ trích, thiếu trách nhiệm với lời nói, ý kiến hay hành động của mình trên trang luatsutre.com.

NGƯỜI ĐIỀU HÀNH CỦA TRANG

Người điều hành của trang là một luật sư trẻ. Tại thời điểm thành lập trang mới chỉ vừa được cấp thẻ luật sư và 05 năm kinh nghiệm tham gia các hoạt động luật sư. Lập trang là để thỏa mãn ham thích cá nhân và mon muốn truyền tải hình ảnh người luật sư, nghề luật sư đến cho bạn đọc.

Vì vậy, một lần nữa muốn nhất mạnh với mọi người, tất cả các nội dung chia sẻ trên trang là ý kiến, quan điểm, nhận thức của cá nhân được xây dựng trên cơ sở viện dẫn tối đa các quy định pháp luật, các tài liệu chuyên ngành được biết, đọc, tìm hiểu và nghiên cứu (hoặc đôi khi cũng chỉ là các bài viết hay được sưu tầm).

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN QUÝ BẠN ĐỌC ĐÃ DÀNH THỜI GIAN CHO TRANG.