TRÌNH TỰ DỰ ÁN ĐỐI TÁC CÔNG TƯ PPP

0
1417
du-an-cong-tu
Dự án đầu tư theo hình thức hợp tác công tư là hình thức đầu tư được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận hợp đồng giữa Nhà nước với cá nhân, tổ chức trong xã hội (đứng vai là Nhà đầu tư hoặc Doanh nghiệp dự án) để xây dựng, cải tạo, vận hành kinh doanh quản lý Công trình hạ tầng, cung cấp dịch vụ công.
Đọc thêm:
– Tổng quan dự án đầu tư xây dựng

Hiện nay, hoạt động hợp tác công tư được quy định một phần tại Luật Đầu tư 2014 và hướng dẫn chi tiết tại Nghị định 63/2018/NĐ-CP ban hành ngày 04/05/2018 cùng các thông tư hướng dẫn thi hành. Tới đây Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư sẽ có hiệu lực vào ngày 01/01/2021 sẽ là căn cứ pháp lý quan trọng để tách bạch hoạt động hợp tác công tư ra khỏi hoạt động đầu tư kinh doanh của các chủ thể trong xã hội.
Về quy trình triển khai 1 dự án đối tác công tư thông thường sẽ qua 03 giai đoạn chính:
  • Chuẩn bị dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.
  • Lựa chọn Nhà đầu tư và giao kết Hợp đồng dự án
  • Triển khai thực hiện hợp đồng.
Quy trình tổng quát sẽ theo bảng dưới đây:
 
Google search engine

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.