[TẬP HỢP VBPL] Tổng hợp một số văn bản pháp luật Hình sự (25 văn bản)

0
1474

TẬP HỢP MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LUẬT HÌNH SỰ

Xin gửi tới bạn đọc một số văn bản pháp luật hình sự được tập hợp. 
Nội dung một số văn bản được gạch chân đánh dấu những từ khóa liên quan đến quá trình hành nghề của bản thân.
25 văn bản. link download tại đây
Google search engine

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.