[TẬP HỢP VBPL] Tổng hợp một số văn bản pháp luật Hình sự (25 văn bản)

0
1386

TẬP HỢP MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LUẬT HÌNH SỰ

Xin gửi tới bạn đọc một số văn bản pháp luật hình sự được tập hợp. 
Nội dung một số văn bản được gạch chân đánh dấu những từ khóa liên quan đến quá trình hành nghề của bản thân.
25 văn bản. link download tại đây