Tổng hợp một số văn bản pháp luật về hoạt động đầu thầu đang có hiệu lực (14 văn bản)

0
1753
HỆ THỐNG MỘT SỐ VĂN BẢN ĐANG CÓ HIỆU LỰC TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU.
LINKDOWN>>>Tại đây<<<
Quy định chung về hoạt động đấu thầu:
1.    Luật đấu thầu 43/2013/QH13 năm 2013
2.    Nghị định 63/2015/NĐ-CP về hoạt động lựa chọn nhà thầu
3.    Nghị định 30/2015/NĐ-CP về hoạt động lựa chọn nhà đầu tư.
4.    Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT quy định kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
5.     Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT quy định hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh.
6.    Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.
7.    Thông tư 23/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu.
8.    Thông tư 190/2015/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu.
9.    Thông tư 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC quy định về cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.
Hoạt động thầu trong một số lĩnh vực cụ thể:
10.  Thông tư 31/2014/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật tại hồ sơ mời thầu mua thuốc.
11.  Quyết định 2468/2015/QĐ-BTC quy định về lựa chọn nhà thầu trong nội bộ ngành tài chính.
12.  Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT quy định về hồ sơ quan tâm,hồ sơ mời thầu hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn.
13.  Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT quy định hồ sơ mời thầu xây lắp.
14.  Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT quy định hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa.
Google search engine

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây